Kontakt oss

Lene Finstad Andersen
Leder
Leder av Trosvik Veterankorps
Facebook Epost
Ivar Eriksen
Nestleder
Nestleder av Trosvik Veterankorps
Christine Mathiesen
Sekretær
Sekretær i Trosvik Veterankorps
Nina Bjørnerud Rustad
Kasserer
Kasserer i Trosvik Veterankorps
Henning Søstrand
Styremedlem
Styremedlem i Trosvik Veterankorps
Knut Olav Christensen
Styremedlem
Styremedlem i Trosvik Veterankorps
Piet Gulbrandsen
Dirigent
Dirigent i Trosvik Veterankorps

forside_grasrot              forside_nmf

straye    facebook