Gruppebilde 2018

Om oss

Historien om Veterankorpset

Per Myhre og Espen Lunde Henriksen stod og så på det tradisjonelle toget i byen St.Georgsdagen i 2001. Diskusjonen gikk livlig rundt skolekorps og musikkorps mens de sto der og så korpsene marsjere forbi.

En idé ble unnfanget her på fortauskanten!

Hva med å lage et Veterankorps til Trosvik Skolekorps sitt 40 års jubileum?

Per Myhre, Espen Lunde Henriksen, Bjørge Henriksen, Sverre Olav Gjerløw, Terje Edvardsen og Bente Edvardsen satte i gang med å kontakte gamle medlemmer fra Trosvik Skolekorps. Det ble også satt inn annonse i begge byens aviser. Responsen på dette var enorm og på første infomøte som ble holdt møtte mellom 100 og 120 gamle medlemmer. Arild Torp, mangeårig dirigent i Trosvik Skolekorps, ble kontaktet og spurt om han ville dirigere veteranene på jubileumskonserten som skolekorpset skulle ha.

Etter hvert var veteranene godt i gang med øvelser frem mot jubileumskonserten. Trosvik Veterankorps var med på 17.mai 2002 og senere på høsten var vi med på stevne på Lisleby.

Vi stilte på scenen i Frikirken, 9.november 2002, med ca 70 veteraner og Arild Torp som dirigent. Kvelden ble avsluttet med en vellykket mimrefest på Odd Fellow .

Etter denne konserten var det flere som hadde fått «blod på tann» og kunne tenke seg og fortsette å spille. Per Myhre og Piet Gulbrandsen dro korpset videre, Per som leder og Piet som dirigent og ca 20 medlemmer. Trosvik Veterankorps var i gang og nå, flere år senere, har vi ingen planer om å gi oss!

Vi spiller og koser oss, og hos oss står både musikk og sosialt samvær i høysete!

I 2006 deltok vi i Østfoldmesterskapet , her spilte vi oss til en hederlig 4. plass i 2. divisjon. Også i 2010 var vi med i ØM, denne gangen  i 3. divisjon, (som eneste korps) der vi fikk 1. plass og 86 poeng.

Vi har også deltatt på flere  konserter og her vil vi spesielt fremheve 5 års jubileumskonserten til Ekko 11.november 2006 som vi var så heldige å få lov til å være med på. Denne konserten ga oss mye!

Hvert år har vi, i god korpstradisjon, dratt på sommertur. Vi har blant annet vært på Veterankorpstreff på Gjøvik, og i 2007 dro vi på Jubileumstur til København. Her gjorde vi god figur med spilling på kanalbåt og showkonsert på Kulltorget!

I noen år dannet vi også dannet Supporterkorpset til FFK sammen med Jælpekorpset.

Trosvik Veterankorps har i dag 38 glade medlemmer som øver hver onsdag fra 1900-2100 i gym salen på Trosvik Skole.

Har du lyst til å være med hos oss ta kontakt på
trosvik.veterankorps@outlook.com

forside_grasrot                    forside_nmf

straye    facebook