Politiattest

Krav om politiattest i Trosvik Veterankorps

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning. Ordningen trådte i kraft 1. oktober 2009.

Søknadsskjema politiattest

forside_grasrot     forside_nmf

straye    facebook